Vi skräddarsyr dina digitala lösningar

Vi skräddarsyr dina

digitala lösningar

Vi skräddarsyr dina

digitala lösningar

Tailor made by Knowe

Tailor made by Knowe

Tailor made by Knowe

Oavsett om det handlar om apputveckling, stödsystem, integrationsutveckling eller wordpressutveckling så är vårt mål att skräddarsy lösningarna så att det passar in i just er verksamhet. Det är inte helt ovanligt att man väljer standardsystem och anpassar sin verksamhet för att den ska passa i de valda systemet. Vi har valt att vända på det och istället hjälper vi våra kunder utifrån deras unikitet och bygger skräddarsydda lösningar som stödjer deras verksamhet och behov.

Kärt barn har många namn, och så kan man verkligen säga om digitalisering. Ordet har ett otroligt brett omfång och det är inte lätt att förstå i alla lägen vad vi menar med det. För vår del så har vi valt att fokusera på att automatisera interna och externa processer. Områden där detta kan göras är många, här nedan ser du de områden där vi specialiserat oss och kan hjälpa er verksamhet:

Det är processen som är kärnan i allt arbete

Det är processen som är kärnan i allt arbete

Det är processen som är kärnan i allt arbete

I alla projekt vi genomför lägger vi stor vikt vid att identifiera behov och beteenden här är det viktigt att låta processen få ta plats. Vår utförandeprocess bygger på fem steg – analys, design, utveckling, förvaltning och support. Här nedan kan du läsa mer om varje steg.

För att kunna skräddarsy den digitala lösningen så behöver vi lyssna in er verksamhet och sätta oss in i er vardag. Med förståelsen för er verksamhet tillsammans med vår erfarenhet och kompetens tar vi fram ett förslag på lösning för hur ni bäst kan digitalisera er verksamhet.
Nästa steg i processen blir att designa lösningen. Detta gäller både visuell design med look & feel men även ren systemdesign.
Steg tre i processen är utvecklingen, det är här vi kavlar upp ärmarna ordentligt och visar vad vi går för. Här har vårt team ett brett spann av kompetens som vi plockar från utifrån behov.

Våra tekniska kompetenser sträcker sig från infrastruktur så som hårdvara, serverapplikation, hostingmiljö till spetskompetens inom mjukvaruutveckling. Fortfarande jobbar vi transparent och tätt tillsammans med er för att hela tiden säkerställa att allt stämmer överens med behovet.
Oavsett lösning så krävs det en viss mängd fortsatt underhåll. Allt digitalt är levande och behöver ses över med jämna mellanrum. När lösningen är på plats så kommer vi tillsammans överens om en fortsatt underhållsplan.
Vi vet att tekniken inte alltid vill som man själv vill. Då finns vi nära till hands som en stöttande partner. Den största fördelen här är att vi redan känner både er och lösningen. Därför blir startsträckan kort och supporten snabb.

Spindelnätet

Det är inte helt sällan som våra affärer börjar med det berömda spindelnätet. När verksamheten växer så tillkommer fler och fler system som stödjer verksamheten på olika sätt. Exempel på system är lagersystem, CRM, ERP osv osv. Ofta behöver dessa system skicka data till varandra. Från början så har man bara några få system så man bygger integrationer direkt mellan de olika systemen vilket fungerar bra. Problemen börjar först när systemen blivit fler och helt plötsligt så behöver man göra en ändring i sin systemflora. Det är då det inte är helt ovanligt att man stöter på det berömda spindelnätet.

Spindelnätet fungerar som så att när man börjar göra större ändringar i någon del av alla integrationer man infört så får det följdpåverkan på andra system och integrationer. Till exempel när man gör en större uppgradering av ett system som kräver ändring i hur information kommuniceras till och från systemet, då kanske formaten behöver ändras osv. Helt plötsligt märker man att andra system som är beroende av det uppdaterade systemet slutar att fungera eller fungerar konstigt. Det är som ett spindelnät, om man drar i en tråd, då dallrar det på många ställen, ibland i hela nätet.

Vi hjälper er att bryta ner ert gamla spindelnät och skapa en hållbar arkitektur där spindelnätseffekten helt elimineras. Dessutom skapar ordning och reda en möjlighet till att ha en bra övervakning på alla transaktioner.

Spindelnätet

Det är inte helt sällan som våra affärer börjar med det berömda spindelnätet. När verksamheten växer så tillkommer fler och fler system som stödjer verksamheten på olika sätt. Exempel på system är lagersystem, CRM, ERP osv osv. Ofta behöver dessa system skicka data till varandra. Från början så har man bara några få system så man bygger integrationer direkt mellan de olika systemen vilket fungerar bra. Problemen börjar först när systemen blivit fler och helt plötsligt så behöver man göra en ändring i sin systemflora. Det är då det inte är helt ovanligt att man stöter på det berömda spindelnätet.

Spindelnätet fungerar som så att när man börjar göra större ändringar i någon del av alla integrationer man infört så får det följdpåverkan på andra system och integrationer. Till exempel när man gör en större uppgradering av ett system som kräver ändring i hur information kommuniceras till och från systemet, då kanske formaten behöver ändras osv. Helt plötsligt märker man att andra system som är beroende av det uppdaterade systemet slutar att fungera eller fungerar konstigt. Det är som ett spindelnät, om man drar i en tråd, då dallrar det på många ställen, ibland i hela nätet.

Vi hjälper er att bryta ner ert gamla spindelnät och skapa en hållbar arkitektur där spindelnätseffekten helt elimineras. Dessutom skapar ordning och reda en möjlighet till att ha en bra övervakning på alla transaktioner.