Vår affärsidé

Att i ett nära och transparant samarbete med våra kunder skapa, förvalta och supportera robusta och värdeskapande BI-, Integrations och mjukvarulösningar.

Om någon skulle be oss att summera vad vi gör i ett ord så skulle det vara att vi jobbar med digitalisering, se gärna nedan vad vi menar med digitalisering.

Vad gör vi?

Vårt praktiska arbete består i att vi hjälper våra kunder med:

 • Analys
 • Projektledning
 • Processutveckling & dokumentation
 • Design & Arkitektur
 • System- & Apputveckling
 • Systemintegration
 • Integrationsplattformar (Ex Biztalk & Icore)
 • Förvaltning, Övervakning & Support

Digitalisering för oss

Kärt barn har många namn, och så kan verkligen sägas om de senare  årens “buzz-word” digitalisering, ordet har ett otroligt brett omfång och det är inte lätt att förstå i alla lägen vad vi menar med det. Det som är digitalisering för någon är systemintegration för någon annan… exemplen är många.

För vår del så har vi valt att fokusera på att automatisera interna och externa processer. Områden där detta kan göras är många men några exempel kan vara:

 • Automatisera orderprocessen från sina kunder, klassiskt är att man önskar bygga bort manuell hantering av inkommande orders och istället nyttja elektroniska flöden.
 • Masterdatahantering, exempel på detta är att man sitter på flertalet system där samma information finns sparad i flera system. Detta skapar mycket mer arbete dessutom är det lätt att alla system inte innehåller samma information. Med smarta integrationslösningar bygger man bort dessa problem.
 • Fysiskt till digitalt, istället för att bruka fysiska kommunikationsvägar så börjar man jobba med digitala alternativ, dessa kan vara allt från något så enkelt som e-post till att skapa mobila app lösningar vilka man nyttjar för att skräddarsy information till mottagaren.

Typiska utmaningar

Vi har nöjet att träffa många spännande företag och ännu större nöje att få jobba med några av dem. Här är några av de utmaningar som vi hjäpt till att hitta lösningar på.

Det berömda spindelnätet

Det är inte helt ovanligt att när man som verksamhet växer så tillkommer fler och fler system som stödjer verksamheten på olika sätt. Exempel på system är lagersystem, CRM, ERP osv osv. Inte helt sällsynt är det heller att man under resan konstaterar dessa system behöver skicka data till varandra. I början så har man bara några få system så man bygger integrationer direkt mellan de olika systemen och det fungerar alldeles utmärkt. Problemen börjar först när systemen blivit fler och helt plötsligt så behöver man göra en ändring i sin systemflora. Det är då det inte är helt ovanligt att man stöter på det berömda spindelnätet. 

Spindelnätet fungerar som så att när man börjar göra större ändringar i någon del av alla integrationer man infört så får det följdpåverkan på andra system och integrationer. T ex, man gör en större uppgradering av ett system som kräver ändring i hur information kommuniceras till och från systemet, kanske behöver formaten ändras osv… helt plötsligt märker man att andra system som är beroende av det uppdaterade systemet slutar att fungera eller fungerar konstigt… det är som ett spindelnät, om man drar i en tråd… då dallrar det på många ställen, ibland i hela nätet.

Vi hjälper Er att bryta ner Ert gamla spindelnät och skapa en hållbar arkitektur där spindelnätseffekten helt elimineras. Dessutom skapar ordning och reda enligt bilden ovan en möjlighet till att ha en bra övervakning på alla transaktioner. 

Smarta gränssnitt - API'er

När man utvecklar nya systemlösningar idag, oavsett om det handlar om webbar, mobila appar (IOS, Android) eller integrationer mellan dig och dina kunder/leverantörers system så är API’er ett smart val. Ett väl designat API har en hög återvinningsgrad och kan nyttjas för flera kanaler, ta ett exempel:

Ni har en mobil app som behöver lista de 100 nyaste produkterna ni fått in till Ert sortiment vilket är exakt samma önskemål en av Era återförsäljare har… ett smart sätt att lösa det på är att bygga ett API som mobilappen kopplar sig mot, mot samma API kopplar även återförsäljaren sig mot… på så sätt har ni utvecklat funktionen 1 gång men kan nyttjas av flera. Det finns andra fördelar med att bygga upp smarta API’er men det här är ett bra exempel.

Ut ifrån Era behov designar, utvecklar, övervakar och supporterar vi Era API’er.

Några uppdrag

Behovsbild:

Minska den manuella administrationen för att leda produktionen och bygga bort personberoende.

Uppdrag:

Bygga ett anpassat system för att planera produktionen.

Nyckelfunktioner:
 • Automatisering av inläsning av nya orders.
 • Systemstöd för planering av alla arbetsorders.
 • Automatisera skapandet av styrdata för maskinerna.
 • Automatisera skapandet av etiketter mm
Lösning:

Knowe byggde ett webb & Android baserat system som är skräddarsytt efter Alu partners produktionsprocess.

Behovsbild:

Minska felhanteringen (mänskliga faktorn vid manuell stansning i systemen) i lager och logistikprocessen, samt minska den manuella hanteringen.

Implementera en övervakning av deras flöden för att fånga avvikelser och säkerställa datakvalitet. Kravet på övervakningen var både reaktiv och proaktiv, mao så var behovet att fånga både uppkomna avvikelser men att även fånga avvikelser från förväntade händelser.

People Choice behov är även att lösningen inte låser sig i något systemval (ERP, Lager, webbshop med mera).

Uppdrag:

Utveckla en robust och hållbar integrationsarkitektur för deras webshoppar, lager/logistik och ERP-system.

Lösning:

En Microsoft Azure baserad integrationslösning där Biztalk nyttjas som integrationsmotor. Alla system pratar genom integrationsplattformen vilket skapar harmoniserade informationsflöden. I och med att alla flöden passerar genom en integrationsplattform så skapade det bra förutsättningar att ha en övervakning på ett ställe.

Några av våra härliga kunder