Några uppdrag

Några uppdrag

Några uppdrag

Vår affärsidé är att i ett nära och transparant samarbete med våra kunder skapa, förvalta och supportera digitala lösningar.

Trots vår relativa unga ålder som bolag har vi en unik kompetens och erfarenhet att bistå våra kunder i processen. Vi är med från början med att sätta målbilden och den strategiska planen och hela vägen till att realisera de allra flesta lösningar inom digitalisering för att sedan finnas som en långsiktig partner när det kommer till nyutveckling, vidareutveckling, förvaltning och support.

Vi har nogsamt byggt vårt team utifrån kompletterande kompetenser, och sedan spetsat det med ett bakomliggande nätverk av partners som passa vår företagsfilosofi och matchar vårt kundlöfte.

Vår affärsidé är att i ett nära och transparant samarbete med våra kunder skapa, förvalta och supportera digitala lösningar.

Trots vår relativa unga ålder som bolag har vi en unik kompetens och erfarenhet att bistå våra kunder i processen. Vi är med från början med att sätta målbilden och den strategiska planen och hela vägen till att realisera de allra flesta lösningar inom digitalisering för att sedan finnas som en långsiktig partner när det kommer till nyutveckling, vidareutveckling, förvaltning och support.

Vi har nogsamt byggt vårt team utifrån kompletterande kompetenser, och sedan spetsat det med ett bakomliggande nätverk av partners som passa vår företagsfilosofi och matchar vårt kundlöfte.

Case: Celsius/people’s choice

Behovsbild:

Minska felhanteringen (mänskliga faktorn vid manuell stansning i systemen) i lager och logistikprocessen, samt minska den manuella hanteringen.

Implementera en övervakning av deras flöden för att fånga avvikelser och säkerställa datakvalitet. Kravet på övervakningen var både reaktiv och proaktiv, mao så var behovet att fånga både uppkomna avvikelser men att även fånga avvikelser från förväntade händelser.

People’s Choice behov är även att lösningen inte låser sig i något systemval (ERP, Lager, webbshop med mera).

Uppdrag:

Utveckla en robust och hållbar integrationsarkitektur för deras webshoppar, lager/logistik och ERP-system.

Lösning:

En Microsoft Azure-baserad integrationslösning där Biztalk nyttjas som integrationsmotor. Alla system pratar genom integrationsplattformen vilket skapar harmoniserade informationsflöden. I och med att alla flöden passerar genom en integrationsplattform så skapade det bra förutsättningar att ha övervakningen på ett ställe.

Case: Alupartner

Behovsbild:

Minska den manuella administrationen för att leda produktionen och bygga bort personberoenden.

Uppdrag:

Bygga ett anpassat system för att planera produktionen.

Nyckelfunktioner:

  • Automatisering av orderinläsning.
  • Systemstöd för planering av alla arbetsordrar.
  • Automatisera skapandet av styrdata för maskinerna.
  • Automatisera skapandet av etiketter mm

Lösning:

Knowe byggde ett webb och Android-baserat system som är skräddarsytt efter Alupartners produktionsprocess.

Case: Celsius/people’s choice

Behovsbild:

Minska felhanteringen (mänskliga faktorn vid manuell stansning i systemen) i lager och logistikprocessen, samt minska den manuella hanteringen.

Implementera en övervakning av deras flöden för att fånga avvikelser och säkerställa datakvalitet. Kravet på övervakningen var både reaktiv och proaktiv, mao så var behovet att fånga både uppkomna avvikelser men att även fånga avvikelser från förväntade händelser.

People’s Choice behov är även att lösningen inte låser sig i något systemval (ERP, Lager, webbshop med mera).

Uppdrag:

Utveckla en robust och hållbar integrationsarkitektur för deras webshoppar, lager/logistik och ERP-system.

Lösning:

En Microsoft Azure-baserad integrationslösning där Biztalk nyttjas som integrationsmotor. Alla system pratar genom integrationsplattformen vilket skapar harmoniserade informationsflöden. I och med att alla flöden passerar genom en integrationsplattform så skapade det bra förutsättningar att ha övervakningen på ett ställe.

Case: Alupartner

Behovsbild:

Minska den manuella administrationen för att leda produktionen och bygga bort personberoenden.

Uppdrag:

Bygga ett anpassat system för att planera produktionen.

Nyckelfunktioner:

  • Automatisering av orderinläsning.
  • Systemstöd för planering av alla arbetsordrar.
  • Automatisera skapandet av styrdata för maskinerna.
  • Automatisera skapandet av etiketter mm

Lösning:

Knowe byggde ett webb och Android-baserat system som är skräddarsytt efter Alupartners produktionsprocess.