Tjänster


Vi har erfarenheten & kompetensen att hjälpa dig hela vägen

Trots vår relativa unga ålder som bolag har vi en unik kompetens och erfarenhet att bistå våra kunder i processen från utarbetande av strategisk målbild och plan till att realisera de allra flesta lösningar inom integration och digitalisering.

Vi har nogsamt byggt vårt lag utifrån kompletterande kompetenser, detta har vi sedan spetsat upp med ett bakomliggande nätverk av partners som vi valt nogsamt utifrån att passa vår företagsfilosifi och kundlöfte.

Läs gärna här nedan om våra olika tjänster.

Varför skräddarsytt?

Vår filosofi är att it-system och lösningar ska byggas för att stödja just Er verksamhet. Det är inte helt ovanligt att man väljer standardsystem från hyllan och sedan anpassar man sin verksamhet för att den ska passa i hur just valt system fungerar. Vi har valt att vända på det förfarandet och istället så hjälper vi våra kunder utifrån deras unikitet att bygga upp system som skräddarsytt stödjer deras verksamhet och dess behov. 

Tjänster

Strategi

Vi har erfarenhet att stötta i etablering av konkreta och effektiva IT och digitaliseringsstrategier.

Arkitektur & Systemisering

För att genomföra lönsamma IT-arbeten krävs en tydlig bild över funktionalitet, krav och totalt sammanhang.

Utveckling

Våra utvecklare har förmågan att översätta våra kunders idéer till verklighet.

Förvaltning & Support

Vi tar ansvar för det vi utvecklat genom att jobbar med att förvalta, förädla och supportera våra lösning.

Systemintegration & formatstransformation

Hjärtat i vår verksamhet är att syihop system och bygga upp integrationslösningar för våra kunder. Vi är experter på att på ett hållbartsätt bygga upp informationsstrukturer som är långsiktigt hållbara.

EDI

I snart 20 år har många av oss på Knowe jobbat med EDI. Vi har en stor kunskap om alla typer av format, kommunikationsmetoder och säkerhetslösningar. EDI är för många av våra kunder verksamhetskritiskt och vi hjälper våra kunder att ha full koll på alla transaktioner.