Förvaltning och support för Alingsas.se

Bakgrund

Samarbetet med Alingsås kommun påbörjades hösten 2019. I inlämningsfas på upphandlingen ingick vi i ett samarbete med Kodamera AB där Kodamera ansvarar för drupal-utveckling och Knowe ansvarar för WordPress-utveckling i Alingsås kommunen. På detta sätt kunde vi täcka en helhet och svara upp på kraven som ställdes.

Under åren som samarbetet med Alingsås kommun har pågått har vi utvecklat en nära och långsiktig relation med flera avdelningar involverade. Längs resans gång har Alingsås kommun gjort extra satsningar på deras WordPress sajter vilket har involverat ett flertal olika projekt, allt ifrån nyproduktion till förvaltning. Detta har öppnat upp möjligheter för oss på Knowe att leverera flera skräddarsydda systemlösningar via WordPress som plattform.

Vi på Knowe upplever att samarbetet med Alingsås kommun har varit fyllt av spännande utmaningar och vi ser fram emot att stötta upp i deras framtida digitaliseringssatsningar!

Vårt uppdrag

I samband med upphandlingen av Alingsås kommun fick vi även ta över den befintliga alingsas.se. Vi har ett nära samarbete för att utveckla hemsidan vidare med att bland annat förbättra användarupplevelse och funktioner. Vi på Knowe genomför kontinuerliga uppdateringar av både system och plattform, utvecklingsinsatser samt tillhandahåller support för mer akuta ärenden.