alingsås kommuns intranät får ny skräddarsydd kostym

Bakgrund

Samarbetet med Alingsås kommun påbörjades hösten 2019. I inlämningsfas på upphandlingen ingick vi i ett samarbete med Kodamera AB där Kodamera ansvarar för drupal-utveckling och Knowe ansvarar för WordPress-utveckling i Alingsås kommunen. På detta sätt kunde vi täcka en helhet och svara upp på kraven som ställdes.

Under åren som samarbetet med Alingsås kommun har pågått har vi utvecklat en nära och långsiktig relation med flera avdelningar involverade. Längs resans gång har Alingsås kommun gjort extra satsningar på deras WordPress sajter vilket har involverat ett flertal olika projekt, allt ifrån nyproduktion till förvaltning. Detta har öppnat upp möjligheter för oss på Knowe att leverera flera skräddarsydda systemlösningar via WordPress som plattform.

Vi på Knowe upplever att samarbetet med Alingsås kommun har varit fyllt av spännande utmaningar och vi ser fram emot att stötta upp i deras framtida digitaliseringssatsningar!

Vårt uppdrag

Alingsås kommun hade ett befintligt intranät som var funktionsdugligt men som behövde moderniseras samt flyttas över till WordPress. I samband med detta sågs tillgängligheten över vilket är ett krav enligt lag för offentliga aktörer. För att kunna effektivisera och förenkla det dagliga arbetet och informationsflödet har det även lagts stor vikt på att förbättra användarvänligheten.

Redan i ett tidigt skede har olika förvaltningar från Alingsås kommun varit delaktiga i processen, detta har gett oss värdefull information från de som använder intranätet dagligen. Vi på Knowe har sedan fungerat som en kanal där vi kombinerat vår kunskap med Alingsås kommuns idéer för att få detta på pränt.

Intranätet används av alla som jobbar inom kommunen, det är även tillåtet för alla anställda att publicera material, vilket leder till att det är mycket information som delas här. En viktig del av arbetet med det nya intranätet har därför inneburit att sätta en tydlig struktur genom att se över rättigheter och behörigheter för olika roller. Syftet med detta är att förbättra användarupplevelsen till det bästa genom att styra vilka roller som kan se olika typer av information.

Lösning

Tack vare ett nära samarbete med Alingsås kommun har vi tillsammans tagit fram ett nytt och modernt intranät som är anpassat utefter deras behov med en förbättrad struktur och ett uppfräschat utseende. Den nya strukturen har gjort att användarvänligheten förbättrats och informationsflödet förenklats. Vi har även sett till att tillgängligheten på intranätet uppfyller det lagkrav som finns för offentliga aktörer.