Webbshop & e-kursplattform åt preventus

Bakgrund

Preventus är ett företag som brinner för att skapa ett gott arbetsklimat på arbetsplatser, främst genom att utbilda i hur man kan förebygga ohälsa och olycksfall. En stor del av deras arbete innefattar därför att resa runt i landet för att föreläsa och utbilda i just detta.

Vårt uppdrag

Vi på Knowe fick till en början uppdraget att skapa en ny standard hemsida till Preventus då den befintliga behövde fräschas upp. Efter en tid blev vi kontaktade igen, covid-19 pandemin slog till och Preventus behövde nu hjälp med att hitta nya lösningar och vägar att gå för att kunna fortsätta utbilda utan att behöva resa runt i landet. Lösningen på detta blev en e-kursplattform som under tidens gång även kompletterades med en webbshop för att automatisera flödet. I skapandet av hemsidan utgick vi från den redan befintliga logotypen och skapade en grafisk profil utefter denna för att få plattformen att kännas enhetligt.
När det kommer till skapandet av e-kursplattformen utgick vi från det befintliga material som Preventus hade att tillhandahålla. De såg över sitt innehåll och gick igenom vilka kurser som skulle finnas med samt vilket upplägg dessa skulle ha. Knowe hjälpte till med att stötta upp med kompletterande innehåll till enstaka utbildningar för att göra presentationen mer anpassad för att passa in i e-kursformatet.

Lösning

Preventus har nu en välfungerande e-kursplattform med ett automatiserat flöde som kompletterar verksamheten. Detta har resulterat i en effektivisering av arbetet som öppnat upp nya möjligheter för dem att sprida sin kunskap.